19 C
New York
Thứ Bảy, 25 Tháng Năm 2024

Buy now

spot_img

Đến năm 2025 sẽ tạo đột phá về chất lượng nguồn nhân lực

Đây là một trong những mục tiêu được đề ra trong Nghị quyết số 03-NQ/TU về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp và Trường Đại học Y dược Cần Thơ ký kết hợp tác toàn diện về đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao kỹ thuật khám chữa bệnh. Ảnh tư liệu: Nguyễn Tiến

Đến năm 2025, nguồn nhân lực sẽ đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước và phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh, phù hợp với xu hướng chuyển đổi số và hợp tác quốc tế. Đội ngũ cán bộ quản lý, chuyên gia, cán bộ khoa học, kỹ thuật, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, uy tín, có trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, phong cách làm việc khoa học, chuyên nghiệp.

Phấn đấu có 100% cán bộ, công chức cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh có trình độ chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm; 100% viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo đạt chuẩn trình độ đào tạo theo quy định của Luật Giáo dục 2019; 70% giảng viên trường cao đẳng có trình độ sau đại học trở lên.

Về nâng cao kỹ năng cho người lao động, năng lực quản lý của đội ngũ doanh nhân, 100% cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học đạt chuẩn kiểm định chất lượng; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 79%, trong đó, lao động được đào tạo nghề đạt 57%; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động dưới 40%.

Định hướng đến năm 2030, có 30% cán bộ, công chức, viên chức cấp tỉnh, huyện (không tính viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo) có trình độ sau đại học; trên 30% cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp tỉnh đủ khả năng làm việc trong môi trường quốc tế v.v..

Một trong những nhiệm vụ, giải pháp đặt ra, đó là quy hoạch, sắp xếp các cơ sở giáo dục và đào tạo, giáo dục nghề nghiệp; tập trung hoàn thiện hệ thống cơ sở giáo dục và đào tạo bảo đảm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực của tỉnh.

Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng nâng cao chất lượng, tăng quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục và đào tạo. Từng bước đầu tư, xây dựng Trường Cao đẳng Cộng đồng, Trường Cao đẳng Y tế trở thành trường chất lượng cao, nằm trong nhóm dẫn đầu các cơ sở giáo dục nghề nghiệp khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Cùng với đó, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức học tập, bảo đảm đủ các điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định. Chủ động phối hợp, liên kết với các học viện, các trường đại học, cao đẳng trong nước và nước ngoài để đào tạo nhân lực. Phát huy vai trò của Trường Đại học Đồng Tháp trong tham gia nghiên cứu khoa học, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng của tỉnh.

Nguyệt Ánh – Cổng Thông tin Đồng Tháp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tin mới