7.5 C
New York
Thứ Ba, 27 Tháng Hai 2024

Buy now

spot_img

Đồng Tháp xây dựng kế hoạch sản xuất và tiêu dùng bền vững

Phấn đấu đến hết năm 2022, tỉnh Đồng Tháp hỗ trợ xây dựng 01 – 02 mô hình áp dụng sản xuất sạch hơn, kinh tế tuần hoàn, sản xuất tiêu dùng bền vững để phổ biến và nhân rộng trên địa bàn tỉnh.

Đây là một trong những mục tiêu của Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2022 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Bên cạnh đó, năm 2022 phấn đấu có 80% các khu, cụm công nghiệp và 50% làng nghề được phổ biến, nâng cao nhận thức về sản xuất và tiêu dùng bền vững; 80% các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi được sử dụng sản phẩm bao bì thân thiện môi trường, thay thế dần cho sản phẩm bao bì nhựa dùng một lần, khó phân hủy.

Giảm thiểu ít nhất 40% túi nhựa khó phân hủy được sử dụng đối với các chợ đạt chuẩn văn minh và 20% đối với các chợ nông thôn mới. Tỷ lệ các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức về lối sống, tiêu dùng bền vững đạt 70%. 100% các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh sử dụng các sản phẩm thân thiện môi trường thay thế sản phẩm bao bì khó phân hủy và các sản phẩm nhựa sử dụng một lần.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân huyện, thành phố, các đơn vị, tổ chức liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch Chương trình hành động quốc gia về sản xuất và tiêu dùng bền vững năm 2022 trên địa bàn tỉnh; làm đầu mối giúp Ủy ban nhân dân tỉnh đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch này.

Nguồn: 35/KH-UBND

Nguyệt Ánh – Cổng Thông tin Đồng Tháp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tin mới