Liên hệ

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VÀ KHỞI NGHIỆP (DongThapBSSC)
Địa chỉ: 11 Võ Trường Toản, Phường 1, TP. Cao Lãnh, Đồng Tháp
Điện thoại: 02773 929 797 – FAX: 02773 889 797
Email: dongthapbssc@gmail.com – Website: https://danseukhoinghiep.vn