29.1 C
New York
Thứ Ba, 18 Tháng Sáu 2024

Buy now

spot_img

Đồng Tháp – nông nghiệp tiếp tục là ngành kinh tế quan trọng

Kế hoạch hành động thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 của tỉnh Đồng Tháp xác định nông nghiệp tiếp tục là ngành kinh tế quan trọng của tỉnh, phát triển nông nghiệp hàng hoá tập trung với các ngành hàng chủ lực theo hướng hiện đại, giá trị gia tăng cao.

05 ngành hàng chủ lực của Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

Kế hoạch hành động sẽ tập trung chuyển mạnh tư duy người sản xuất từ sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp gắn với nhu cầu thị trường trong nước và quốc tế, thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh sản phẩm nông nghiệp.

Cùng với đó, xây dựng nông thôn văn minh, cơ sở hạ tầng và dịch vụ đồng bộ, hiện đại, trở thành nơi đáng sống. Phát triển kinh tế hợp tác làm động lực gắn kết kinh tế hộ, hình thành đội ngũ nông dân chuyên nghiệp, xây dựng lực lượng lao động nông thôn có kiến thức, tay nghề cao đáp ứng yêu cầu phát triển mới v.v..

Để thực hiện Kế hoạch hành động, Uỷ ban nhân dân tỉnh đề ra 10 nhóm giải pháp chính như: Tuyên truyền, giáo dục đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức và hành động; Đổi mới tổ chức sản xuất kinh doanh, hoàn thiện quan hệ sản xuất; Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, trình độ, hiệu quả công tác nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; Phát triển thị trường trong và ngoài nước đảm bảo đầu ra ổn định cho nông sản; Xây dựng, hoàn thiện và triển khai một số cơ chế, chính sách đột phá v.v..

Nguồn: 1072/QĐ-UBND-HC

Nguyệt Ánh – Cổng thông tin Đồng Tháp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tin mới