20 C
New York
Thứ Bảy, 20 Tháng Bảy 2024

Buy now

spot_img

Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong xúc tiến thương mại

Ngày 28/02/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Đề án “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại giai đoạn 2021 – 2030” trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Mục tiêu của kế hoạch là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, nhằm mục tiêu nâng cao chất lượng và hiệu quả trong hoạt động của cơ quan xúc tiến thương mại thuộc tỉnh, tổ chức hỗ trợ xúc tiến thương mại và doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên cơ sở tham gia và kết nối có hiệu quả với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; nâng cao nhận thức và năng lực về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại, thúc đẩy phát triển thương mại của tỉnh.

Đến năm 2025 sẽ xây dựng, hoàn thành cập nhật cơ sở dữ liệu chuyên ngành xúc tiến thương mại, các ngành hàng thương mại và xuất khẩu trọng điểm của tỉnh vào Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số. Phấn đấu có 100% các tổ chức xúc tiến thương mại và 200 doanh nghiệp được cấp tài khoản trên Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số và 50% trong số này có phát sinh giao dịch và chia sẻ thông tin.

Bên cạnh đó, 5% số lượng hội chợ, triển lãm, kết nối thị trường được tổ chức trên môi trường số; 100% các tổ chức xúc tiến thương mại và 300 lượt doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh và cán bộ các sở ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố được tập huấn, hướng dẫn, hỗ trợ cập nhật các nội dung về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại và bảo đảm an toàn thông tin v.v..

Những giải pháp trọng tâm để đạt mục tiêu trên đó là xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu phục vụ xúc tiến thương mại nhằm kết nối hiệu quả với Hệ sinh thái xúc tiến thương mại số; nâng cao năng lực và nhận thức về ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại; hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Nguồn: 63/KH-UBND

Nguyệt Ánh – Cổng Thông tin Đồng Tháp
0/5 (0 Reviews)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tin mới