20 C
New York
Thứ Bảy, 20 Tháng Bảy 2024

Buy now

spot_img

TP Hồng Ngự đẩy mạnh thực hiện văn minh đô thị trên địa bàn

TP Hồng Ngự lấy tiêu chí đô thị loại III làm tiêu chuẩn phấn đấu xây dựng phát triển đô thị và thu hút đầu tư, từ đó diện mạo đô thị đã có nhiều thay đổi khang trang hơn. Đời sống vật chất lẫn tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Đến đầu năm 2021, TP Hồng Ngự đã đạt tổng số 86,96/100 điểm theo tiêu chí đô thị loại III. Tuy nhiên, công tác đảm bảo trật tự đô thị, an toàn giao thông, nếp sống văn minh đô thị tuy có chuyển biến nhưng còn chậm; tình trạng xây dựng không phép, sai phép, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, khu vực công cộng để mua bán còn xảy ra; ý thức của người dân trong tham gia xây dựng nếp sống văn minh chưa cao…

Một trong những “Tuyến phố văn minh đô thị” của phường An Thạnh, TP Hồng Ngự

Nhằm tạo sự chuyển biến tích cực, hiệu quả hơn nữa trong công tác chỉ đạo, quản lý thực hiện văn minh đô thị, trọng tâm là nâng cao ý thức người dân trên địa bàn, ngành chức năng và chính quyền cơ sở trên địa bàn thành phố đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân nắm bắt kịp thời và thực hiện nghiêm túc các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương về kỷ cương, quản lý đô thị, quy hoạch, xây dựng, vệ sinh môi trường, an toàn giao thông theo hướng xây dựng thành phố “Năng động – văn minh – an toàn – thân thiện”, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở vùng biên.

TP Hồng Ngự cũng chú trọng xây dựng “Phường văn minh đô thị”, “Xã văn hóa nông thôn mới”, “Tuyến phố văn minh đô thị” một cách sâu rộng và đồng bộ, tạo nên phong trào quần chúng rộng lớn, nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của cộng đồng đối với xây dựng, giữ gìn, phát huy đời sống văn hóa, nếp sống văn minh. Trong đó, vận động các tầng lớp Nhân dân chủ động tham gia tích cực vào công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm, xử lý tốt các tệ nạn xã hội; phát huy mọi nguồn lực của người dân để đóng góp, xây dựng đô thị ngày càng “Văn minh – hiện đại – năng động – sáng tạo” để TP Hồng Ngự trở thành nơi đổi mới sáng tạo và tiến tới hiện đại.

Liên quan đến vấn đề thực hiện văn minh đô thị, TP Hồng Ngự tập trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kết cấu hạ tầng đô thị, quy hoạch phân khu, bảo đảm tính kết nối đồng bộ, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa – hiện đại hóa đô thị đáp ứng theo sự phát triển trong tình hình mới hiện nay. Trong công tác quản lý quy hoạch, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong tổ chức thực hiện quy hoạch, kiến trúc cảnh quan diện mạo đô thị đảm bảo hiệu quả và khả thi; quan tâm kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự đô thị và đất đai.

Theo Dũng Chinh – Báo Đồng Tháp

0/5 (0 Reviews)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tin mới