18.3 C
New York
Thứ Bảy, 15 Tháng Sáu 2024

Buy now

spot_img

Nhiều cam kết, ký kết trong khuôn khổ Diễn đàn Mekong Startup

Một trong những hoạt động đáng chú ý trong khuôn khổ Diễn đàn Mekong Startup lần I – năm 2022 là các cam kết, ký kết giữa các bên liên quan về giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp.

Các bên cam kết xây dựng Đồng Tháp thành Trung tâm giải pháp giảm phát thải của khu vực từ năm 2023

Trong đó, có cam kết giữa Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp, Ban nghiên cứu phát triển kinh tế tư nhân (Ban IV) và Hiệp hội doanh nghiệp về việc xây dựng Đồng Tháp thành “Trung tâm giải pháp giảm phát thải của khu vực từ năm 2023”.

Nội dung cụ thể của cam kết này là trong năm 2023, phối hợp đẩy mạnh các hoạt động nâng cao nhận thức cho cơ quan quản lý nhà nước, người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp và khuyến khích hình thành các hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo gắn với các nhiệm vụ, mục tiêu, xu hướng giải pháp liên quan tới “nông nghiệp phát thải thấp” theo Quyết định 942/QĐ-TTg ngày 05/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Cũng trong năm 2023, phối hợp vận động các nguồn lực trong nước, quốc tế để khởi động thí điểm ít nhất 01 mô hình giải pháp sáng tạo về “giảm phát thải/tạo phát thải thấp” trên 01 lĩnh vực nông nghiệp trọng điểm của tỉnh (trái cây, lúa gạo, thủy sản) và đánh giá thí điểm vào năm 2024 để có căn cứ nhân rộng các mô hình.

Giai đoạn 2023 – 2025, xây dựng và vận hành thành công Liên minh sáng kiến giảm phát thải tỉnh Đồng Tháp để thúc đẩy hiệu quả nỗ lực của tất cả các bên liên quan; đặc biệt để góp phần hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo gắn với chủ đề và mục tiêu giảm phát thải nông nghiệp cho tỉnh, cho khu vực; quyết tâm đi đầu và thực hiện thành công các nhiệm vụ nêu tại Quyết định 942/QĐ-TTg  các nhiệm vụ khác để ủng hộ và đồng hành một cách thiết thực với cam kết của Chính phủ trên trường quốc tế.

Một vấn đề khác cũng đáng chú ý là Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cùng các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long cam kết về giảm phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực nông nghiệp. Theo đó, chung sức thực hiện thành công “nỗ lực quốc gia nhằm giảm ít nhất 30% tổng lượng phát thải khí mê-tan vào năm 2030 so với mức năm 2020 trong các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi”.

Từ năm 2023, chuyển dịch mạnh mẽ hoạt động trồng trọt và chăn nuôi tại khu vực Đồng bằng sông Cửu long theo hướng “khuyến khích ứng dụng công nghệ sạch, công nghệ thu giữ, sử dụng khí mê-tan và tạo mọi thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, cộng đồng, tổ chức trong và ngoài nước tham gia giảm phát thải khí mê-tan”.

Từ năm 2024, chấm dứt việc đốt phế, phụ phẩm nông nghiệp thông qua việc cải tiến, áp dụng trên diện rộng quy trình công nghệ thu gom tập trung, phân loại, xử lý, tái sử dụng, tuần hoàn, chuyển đổi mục đích sử dụng phế, phụ phẩm nông nghiệp để giảm phát thải khí mê tan.

Đến năm 2025, cam kết đạt chỉ tiêu giảm tổng lượng phát thải khí mê tan tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong trồng trọt và chăn nuôi, để đóng góp hiệu quả vào mục tiêu “phát thải khí mê tan trong trồng trọt không vượt quá 42,2 triệu tấn CO2 tương đương, chăn nuôi không vượt quá 16,8 triệu tấn CO2 tương đương” của toàn ngành nông nghiệp.

Đến năm 2030, cam kết đạt chỉ tiêu giảm tổng lượng phát thải khí mêtan tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long trong trồng trọt và chăn nuôi, để đóng góp hiệu quả vào mục tiêu “phát thải khí mêtan trong trồng trọt không vượt quá 30,7 triệu tấn CO2 tương đương; trong chăn nuôi không vượt quá 15,2 triệu tấn CO2 tương đương” của toàn ngành nông nghiệp. 

Các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long ủng hộ mạnh mẽ các hoạt động đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo để đi đầu thực hiện/đăng kí thực hiện thí điểm “Đề án tuần hoàn chất thải và phụ phẩm nông nghiệp, tăng tích lũy các-bon trong đất, sử dụng năng lượng sạch v.v. nhằm giảm phát thải khí mê-tan” của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2022 – 2030.

Ngoài ra, tại Diễn đàn lần này, lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp và lãnh đạo Tập đoàn FPT đã ký kết phát triển các nền tảng công nghệ và đào tạo toàn diện nguồn nhân lực để phục vụ mục tiêu “Nông nghiệp hiện đại, tuần hoàn, phát thải thấp”.

Thành Nhơn – Cổng Thông tin Đồng Tháp

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tin mới