10.5 C
New York
Thứ Năm, 18 Tháng Tư 2024

Buy now

spot_img

Quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Việt Nam

Ngày 10/11, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ngành tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội và cơ quan báo chí, truyền thông tỉnh phổ biến trong đơn vị và sử dụng logo quy chuẩn của Chương trình OCOP trong các hoạt động truyền thông, thông tin tuyên truyền về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh.

Ông Phạm Thiện Nghĩa – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại gian hàng trưng bày sản phẩm OCOP tỉnh Đồng Tháp năm 2019

Uỷ ban nhân dân cấp huyện thông tin, phổ biến Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Việt Nam tại Quyết định 1162/QĐ-VPĐP-OCOP đến các tổ chức, cá nhân là chủ thể của sản phẩm OCOP đã được chứng nhận năm 2019 và năm 2020 biết và thực hiện đúng quy định.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn phòng Điều phối Xây dựng Nông thôn mới và Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh tổ chức in ấn và hướng dẫn sử dụng tem sản phẩm OCOP theo đúng mẫu nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm được sử dụng kèm theo dấu hiệu 3 sao, 4 sao và 5 sao. Đồng thời, chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh liên quan và Uỷ ban nhân dân cấp huyện tổ chức hoạt động kiểm tra, giám sát việc sử dụng nhãn hiệu chứng nhận sản phẩm OCOP Việt Nam, báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Nguồn: 970/UBND-KT

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tin mới