9.5 C
New York
Thứ Bảy, 13 Tháng Tư 2024

Buy now

spot_img

Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm

1.1. Cấp Tỉnh

– Phó Chủ tịch UBND Tỉnh – Chủ tịch Hội đồng.
– Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương – Phó Chủ tịch Hội đồng.
– Lãnh đạo các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài nguyên và Môi trường – Ủy viên.
– Lãnh đạo Liên minh Hợp tác xã Tỉnh – Ủy viên.
– Đại diện Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp – Ủy viên.
– Lãnh đạo Văn phòng Điều phối Tỉnh – Ủy viên, kiêm Thư ký Hội đồng.
– Mời Chuyên gia tư vấn OCOP (nếu có) – Ủy viên.

1.2. Cấp huyện
– Lãnh đạo UBND huyện – Chủ tịch Hội đồng.
– Lãnh đạo các Phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn/Phòng Kinh tế, Kinh tế hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, Y tế, Văn hóa – Thông tin, Tài nguyên và Môi trường – Ủy viên.

1.3. Nguyên tắc chấm điểm sản phẩm OCOP
– Từng thành viên Hội đồng đánh giá chấm điểm, sau đó lấy điểm cộng trung bình của các thành viên Hội đồng cho từng sản phẩm.
– Điểm của các thành viên trong Hội đồng không được chênh lệch quá 10 điểm. Trong trường hợp chêch lệch quá quy định, Hội đồng đánh giá sẽ thảo luận để thống nhất cho điểm lại.

1.4. Kết quả
Các sản phẩm OCOP được đánh giá khách quan, đạt các tiêu chí sản phẩm OCOP theo từng ngành hàng theo quy định.

1.5. Thực hiện
– UBND cấp huyện tổ chức thi đánh giá, xếp hạng sản phẩm cấp huyện; lập hồ sơ gửi về UBND Tỉnh đề nghị xếp hạng sản phẩm cấp Tỉnh.
– Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp Sở Công Thương và các đơn vị liên quan tổ chức thi đánh giá sản phẩm OCOP cấp Tỉnh theo tiêu chí cho từng ngành hàng.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tin mới