20 C
New York
Thứ Bảy, 20 Tháng Bảy 2024

Buy now

spot_img

Văn bản pháp lý về Chương trình mỗi xã một sản phẩm

1. Văn bản của Trung ương:

STT Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu nội dung Cơ quan ban hành
1 490/QĐ-TTg 7/5/2018 Quyết định phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020 Thủ tướng Chính phủ
2 01/QĐ-BCĐTW 22/8/2018 Quyết định ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020 Ban Chỉ đạo trung ương
3 920/QĐ-BCT 16/4/2019 Quyết định về việc ban hành tiêu chí điểm giới thiệu và bán sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2019-2020  Bộ NN&PTNT
4 1048/QĐ-TTg 20/8/2019 Quyết định ban hành bộ tiêu chí đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP Thủ tướng Chính phủ
5 4078/QĐ- NNVPĐP 28/10/2019 Phê duyệt Kế hoạch khung chỉ đạo điểm triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm Bộ NN&PTNT
6 4078/QĐ- NNVPĐP 8/6/2020 Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm Thủ tướng Chính phủ

2. Văn bản của Tỉnh:

 

0/5 (0 Reviews)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tin mới