23.8 C
New York
Thứ Năm, 25 Tháng Bảy 2024

Buy now

spot_img

Nâng cao giá trị gia tăng và phát triển nông nghiệp bền vững

Ngày 15/3, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp năm 2022, mục tiêu chung là tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành Nông nghiệp với nội dung “Hợp tác – Liên kết – Thị trường” và “Giảm chi phí – Tăng chất lượng – Đa dạng sản phẩm” theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.

Kế hoạch đề ra mục tiêu phấn đấu đạt 06/15 tiêu chí (theo chuẩn toàn quốc) và 09/15 tiêu chí (theo cấp vùng) của Bộ tiêu chí giám sát và đánh giá cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp (theo giá so sánh 2010) đạt 47.390 tỷ đồng, giá trị tăng thêm đạt 20.580 tỷ đồng (tăng 3,7% so với chỉ tiêu thực hiện năm 2021).

Đồng thời, tổ chức lại sản xuất theo hình thức liên kết, hợp tác, thành lập mới 07 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả; đào tạo nghề nông nghiệp, nông thôn và chuyển dịch lao động; tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động xã hội đạt 46,6%. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người của dân cư nông thôn tăng gấp 1,06 lần so với năm 2021 (khoảng 52,882 triệu đồng/người/năm).

Kế hoạch cũng xác định 07 nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm đó là: Tiếp tục công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và dự báo thông tin thị trường nông sản; tái cơ cấu 06 ngành hàng chủ lực và ngành hàng tiềm năng địa phương trong tái cơ cấu ngành Nông nghiệp.

Bên cạnh đó, tổ chức lại sản xuất, thu hút đầu tư vào nông nghiệp; phát triển chế biến nông sản theo chuỗi ngành hàng; xúc tiến thương mại, tìm kiếm mở rộng thị trường và tiêu thụ nông sản chủ lực của tỉnh; phát huy hiệu quả công tác khoa học công nghệ và khuyến nông; đào tạo nghề, tạo việc làm cho nông dân nhằm chuyển dịch lao động ra khỏi khu vực nông nghiệp.

Nguồn: 83/KH-UBND

Nguyệt Ánh – Cổng Thông tin Đồng Tháp
0/5 (0 Reviews)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tin mới