9.9 C
New York
Thứ Năm, 18 Tháng Tư 2024

Buy now

spot_img

Tiếp tục duy trì và nâng cao Chỉ số PAPI

Kế hoạch Cải thiện, nâng cao Chỉ số Hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh nhằm nâng cao chất lượng điều hành, quản trị và hành chính công của chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở, xây dựng nền hành chính minh bạch, liêm chính, chuyên nghiệp, hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng phục vụ và uy tín của chính quyền các cấp đối với nhân dân; đồng thời, phát huy sự tham gia của người dân vào quá trình xây dựng và giám sát việc thực thi chính sách, pháp luật.

Đồng Tháp tiếp tục duy trì và nâng cao điểm số những nội dung thành phần của PAPI năm 2020 đã đạt điểm số cao, đồng thời, cải thiện điểm số đối với các nội dung thành phần còn thấp; phấn đấu cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI của tỉnh năm 2021 tiếp tục duy trì trong nhóm các tỉnh, thành phố đạt điểm số cao của cả nước.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Nội vụ tham mưu trình Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp tình hình và kết quả thực hiện, báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Thủ trưởng các sở, ngành tỉnh chủ động xây dựng kế hoạch gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị và tổ chức thực hiện đạt hiệu quả cao nhất; tăng cường hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; thường xuyên kiểm tra việc thực hiện và kịp thời hướng dẫn khắc phục những sai phạm, thiếu sót về chuyên môn thuộc lĩnh vực phụ trách, quản lý đối với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các cơ quan chuyên môn ngành dọc tại cấp huyện, cấp xã.

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xây dựng kế hoạch và chủ động triển khai thực hiện hiệu quả cao nhất, chỉ đạo Uỷ ban nhân dân cấp xã xây dựng kế hoạch và chủ động tổ chức thực hiện đầy đủ, bảo đảm thực chất, hiệu quả các nội dung thành phần của Chỉ số PAPI; thường xuyên theo dõi, kiểm tra các cơ quan, đơn vị trực thuộc; chủ động phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị – xã hội cùng cấp hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nội dung thành phần Chỉ số PAPI thuộc trách nhiệm thực hiện của Uỷ ban nhân dân cấp xã.

PAPI năm 2020, tỉnh Đồng Tháp đạt 46,97 điểm, xếp thứ hai trên tổng số 63 tỉnh, thành phố trong cả nước (sau tỉnh Quảng Ninh).

Nguồn: 181/KH-UBND

Văn Khương (Dongthap portal)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tin mới