9.9 C
New York
Thứ Năm, 18 Tháng Tư 2024

Buy now

spot_img

Thông báo Tuyển dụng Viên chức làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp (Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo tuyển dụng Viên chức làm việc tại Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2022, như sau:
I. SỐ LƯỢNG VIÊN CHỨC CẦN TUYỂN
Số lượng: 04.

II. TIÊU CHUẨN, ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN
1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:
a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.
b) Từ đủ 18 tuổi trở lên.
c) Có phiếu đăng ký dự tuyển.
d) Có lý lịch rõ ràng.
đ) Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên với ngành hoặc chuyên ngành đào tạo phù hợp với vị trí tuyển dụng (chuyên ngành phù hợp với vị trí tuyển dụng theo Phụ lục đính kèm).
e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.
2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức
a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự.
b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.
III. HÌNH THỨC, NỘI DUNG TUYỂN DỤNG; ƯU TIÊN TRONG TUYỂN DỤNG VÀ CÁCH XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN
1. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
2. Nội dung xét tuyển
a) Kiểm tra điều kiện dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (vòng 1).
b) Kiểm tra thông qua hình thức phỏng vấn, thực hành về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển (vòng 2) đối với những nội dung sau:
– Quy định của pháp luật về viên chức.
– Quy định của pháp luật liên quan đến vị trí việc làm cần tuyển (công tác phát triển doanh nghiệp, hỗ trợ khởi nghiệp).
– Kiến thức, kỹ năng liên quan đến vị trí cần tuyển.
3. Ưu tiên trong tuyển dụng viên chức
a) Đối tượng và điểm ưu tiên:
– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: Được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
– Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con của thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: Được cộng 5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
– Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: Được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm vòng 2.
b) Trường hợp người dự tuyển thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm vòng 2.
4. Cách xác định người trúng tuyển
a) Người trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:
– Có kết quả điểm thi tại vòng 2 đạt từ 50 điểm trở lên.
– Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.
b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có tổng số điểm bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng của vị trí việc làm cần tuyển thì người có kết quả điểm thi vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định người trúng tuyển.
c) Người không trúng tuyển trong kỳ thi tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả thi tuyển cho các kỳ thi tuyển lần sau.
IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN; THỜI HẠN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ DỰ TUYỂN; PHÍ DỰ TUYỂN
1. Hồ sơ đăng ký dự tuyển
Phiếu đăng ký dự tuyển theo Mẫu số 01 ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP (gửi kèm).
2. Thời hạn nộp hồ sơ
Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày Thông báo tuyển dụng được công khai trên Trang Thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3. Hình thức, địa điểm nộp hồ sơ
Người đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc gửi theo đường bưu chính đến Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 11, đường Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).
4. Phí dự tuyển
a) Thực hiện theo quy định tại Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí tuyển dụng, dự thi nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức (dự kiến có dưới 100 thí sinh đăng ký dự tuyển nên phí dự tuyển dự kiến là 500.000 đồng/thí sinh).
b) Lệ phí xét tuyển được thu tại buổi phỏng vấn, thực hành (vòng 2).
V. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TUYỂN DỤNG
1. Thời gian tuyển dụng
Dự kiến vào tháng 10 năm 2022 (thời gian tuyển dụng cụ thể Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ thông báo sau).
2. Địa điểm tuyển dụng
Tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư (số 11, đường Võ Trường Toản, phường 1, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).
Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề, nội dung chưa rõ, các cá nhân liên hệ Văn phòng Sở Kế hoạch và Đầu tư qua số điện thoại 02773.851.101 để được hướng dẫn./.

* Mời xem thông tin chi tiết tại đây
** Mẫu Phiếu đăng ký dự tuyển và Phụ lục 

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tin mới