23.8 C
New York
Thứ Năm, 25 Tháng Bảy 2024

Buy now

spot_img

Hỗ trợ vay vốn để trả lương ngừng việc, lương phục hồi sản xuất

Ngày 20/7, Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ để hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Hội Nông dân tỉnh, Hội Cựu chiến binh tỉnh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách của Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg; thực hiện tốt chức năng giám sát quá trình thực hiện đảm bảo đúng đối tượng thụ hưởng, công khai, minh mạch; kịp thời phản ánh thông tin về các hành vi lợi dụng, trục lợi chính sách đến cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tỉnh chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đảm bảo công khai, minh bạch, đúng qui định.

Bảo hiểm Xã hội tỉnh hướng dẫn, chỉ đạo Bảo hiểm Xã hội các huyện, thành phố xác nhận danh sách người sử dụng lao động đang tham gia bảo hiểm bắt buộc do người sử dụng lao động đề nghị theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ, tạo điều kiện để Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh thực hiện cho vay vốn; cung cấp kịp thời thông tin liên quan đến các doanh nghiệp, người sử dụng lao động thuộc đối tượng được vay vốn theo quy định tại Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh chỉ đạo Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội cấp huyện tổ chức triển khai cho vay đến người sử dụng lao động đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, đúng qui định; chủ trì phối hợp với Sở, ngành liên quan nắm bắt thông tin, chủ động tiếp cận doanh nghiệp, người sử dụng lao động để triển khai chính sách cho vay theo quy định; tổng hợp kết quả thực hiện chính sách, định kỳ báo cáo Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam và Uỷ ban nhân dân tỉnh theo quy định.

Nguồn: 359/UBND-THVX

0/5 (0 Reviews)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tin mới