19 C
New York
Thứ Bảy, 25 Tháng Năm 2024

Buy now

spot_img

Thành viên Hội đồng Tư vấn Khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp

Hội đồng Tư vấn Khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp gồm các đồng chí sau:

STT Thành viên Chức vụ
1 Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Tỉnh, phụ trách kinh tế tổng hợp Chủ tịch
2 Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Phó Chủ tịch
3 Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương Uỷ viên
4 Đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ Uỷ viên
5 Đại diện lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Uỷ viên
6 Đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Uỷ viên
7 Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Uỷ viên
8 Đại diện lãnh đạo Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp Uỷ viên
9 Đại diện lãnh đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Tỉnh Thành viên
10 Đại diện lãnh đạo Trường Đại học Đồng Tháp Thành viên
11 Đại diện lãnh đạo Câu Lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu Tỉnh Thành viên
12  Đại diện lãnh đạo Hội Doanh nhân trẻ Tỉnh Thành viên

(Theo Quyết định số 74-QĐ-UBND-TL ngày 26/6/2017 của Uỷ ban nhân nhân Tỉnh Đồng Tháp về việc thành lập Hội đồng Tư vấn Khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

Tin mới