Giới thiệu

[section label=”Hero” bg=”6007″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0, 0, 0, 0.337)” bg_pos=”63% 36%” dark=”true” padding=”0px” height=”516px” height__sm=”140px” height__md=”250px”]

[row h_align=”center”]

[col span=”7″ span__sm=”12″ padding=”200px 0px 0px 0px” padding__sm=”50px 0px 0px 0px” padding__md=”80px 0px 0px 0px” margin=”0px 0px 0px 0px”]

[ux_text text_align=”center”]

VỀ CHÚNG TÔI
[/ux_text]
[ux_text font_size=”1.5″ text_align=”center”]

ĐỒNG THÁP BSSC

[/ux_text]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Số liệu Desktop” padding=”17px” padding__sm=”95px” padding__md=”72px” visibility=”hide-for-small”]

[row style=”small” width=”custom” custom_width=”1200px” padding=”0px 0px 0px 0px”]

[col span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” margin=”-110px -1px 0px 0px”]

[row_inner style=”small” width=”custom” custom_width=”1200px”]

[col_inner span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″ padding=”30px 30px 30px 30px” align=”center” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” border=”2px 2px 2px 2px”]

[ux_image id=”314″ width=”28″ width__sm=”25″ width__md=”18″]

[ux_text text_align=”center”]

100

[/ux_text]
[featured_box]

[ux_text text_align=”center”]

hỗ trợ khởi nghiệp

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″ padding=”30px 30px 30px 30px” align=”center” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” border=”2px 2px 2px 2px”]

[ux_image id=”315″ width=”28″ width__sm=”25″ width__md=”18″]

[ux_text text_align=”center”]

14

[/ux_text]
[featured_box]

[ux_text text_align=”center”]

doanh nghiệp tham gia ươm tạo

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″ padding=”30px 30px 30px 30px” align=”center” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” border=”2px 2px 2px 2px”]

[ux_image id=”316″ width=”28″ width__sm=”25″ width__md=”18″]

[ux_text text_align=”center”]

800

[/ux_text]
[featured_box]

[ux_text text_align=”center”]

lượt đào tạo về khởi sự và quản trị doanh nghiệp hàng năm

[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″ padding=”30px 30px 30px 30px” align=”center” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” border=”2px 2px 2px 2px”]

[ux_image id=”317″ width=”28″ width__sm=”25″ width__md=”18″]

[ux_text text_align=”center”]

300

[/ux_text]
[featured_box]

[ux_text text_align=”center”]

dự án triển khai thành công
[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”9″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”5961″]

[ux_image id=”5963″]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”small”]

[col_inner_1 span__sm=”12″]

[ux_image id=”2517″ link=”https://dongthap.gov.vn/vi/covid-19″ target=”_blank”]

[ux_image id=”2323″ link=”http://1022.dongthap.gov.vn/” target=”_blank”]

[ux_image id=”2332″ link=”https://dongthap.gov.vn/” target=”_blank”]

[ux_image id=”2599″ link=”http://evfta.moit.gov.vn/?fbclid=IwAR1fUDV1oUK4YH9lOiy0wE23wQa8rZXBOVxdeAUtE06j4cPmQ734nDjWIr0″ target=”_blank”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Số liệu Mobile” padding=”17px” padding__sm=”95px” padding__md=”72px” visibility=”show-for-medium”]

[row style=”small” width=”custom” custom_width=”1200px” padding=”0px 0px 0px 0px”]

[col span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” margin=”-110px -1px 0px 0px”]

[row_inner style=”small” width=”custom” custom_width=”1200px”]

[col_inner span=”3″ span__sm=”6″ span__md=”6″ padding=”30px 30px 30px 30px” align=”center” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” border=”2px 2px 2px 2px”]

[ux_image id=”314″ width=”28″ width__sm=”25″ width__md=”18″]

[ux_text text_align=”center”]

257

[/ux_text]
[featured_box]

[ux_text text_align=”center”]

tổng số thành viên sát cánh
[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”6″ span__md=”6″ padding=”30px 30px 30px 30px” align=”center” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” border=”2px 2px 2px 2px”]

[ux_image id=”315″ width=”28″ width__sm=”25″ width__md=”18″]

[ux_text text_align=”center”]

17

[/ux_text]
[featured_box]

[ux_text text_align=”center”]

doanh nghiệp được hỗ trợ
[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”6″ span__md=”6″ padding=”30px 30px 30px 30px” align=”center” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” border=”2px 2px 2px 2px”]

[ux_image id=”316″ width=”28″ width__sm=”25″ width__md=”18″]

[ux_text text_align=”center”]

9112

[/ux_text]
[featured_box]

[ux_text text_align=”center”]

ý tưởng được đóng góp
[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”6″ span__md=”6″ padding=”30px 30px 30px 30px” align=”center” bg_color=”rgb(255, 255, 255)” border=”2px 2px 2px 2px”]

[ux_image id=”317″ width=”28″ width__sm=”25″ width__md=”18″]

[ux_text text_align=”center”]

875

[/ux_text]
[featured_box]

[ux_text text_align=”center”]

dự án triển khai thành công
[/ux_text]

[/featured_box]

[/col_inner]
[col_inner span=”9″ span__sm=”12″]

[ux_image id=”5961″]

[ux_image id=”5963″]

[/col_inner]
[col_inner span=”3″ span__sm=”12″]

[row_inner_1 style=”small”]

[col_inner_1 span__sm=”12″]

[ux_image id=”2517″ link=”https://dongthap.gov.vn/vi/covid-19″ target=”_blank”]

[ux_image id=”2323″ link=”http://1022.dongthap.gov.vn/” target=”_blank”]

[ux_image id=”2332″ link=”https://dongthap.gov.vn/” target=”_blank”]

[ux_image id=”2599″ link=”http://evfta.moit.gov.vn/?fbclid=IwAR1fUDV1oUK4YH9lOiy0wE23wQa8rZXBOVxdeAUtE06j4cPmQ734nDjWIr0″ target=”_blank”]

[/col_inner_1]

[/row_inner_1]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Article” padding=”0px” video_visibility=”hidden” visibility=”hidden”]

[row width=”custom” custom_width=”1200px” v_align=”middle”]

[col span=”7″ span__sm=”12″ span__md=”7″ animate=”fadeInLeft”]

[ux_banner height=”450px” height__sm=”250px” height__md=”75%” bg=”323″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_pos=”64% 0%”]

[/ux_banner]

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″ span__md=”5″ padding=”0px 0px 0px 30px” padding__sm=”0px 0px 0px 0″ padding__md=”0px 0px 0px 0px”]

[ux_text font_size=”1.1″]

mục tiêu của chúng tôi

[/ux_text]

Hỗ trợ các hoạt động, phát triển của DN ngay từ giai đoạn hình thành: thành lập, chuyển đổi; nâng cao năng lực sản xuất – kinh doanh; cải tiến bao bì – chất lượng sản phẩm; đổi mới, hoàn thiện quy trình – công nghệ; kết nối, mở rộng thị trường tiêu thụ.

+ Hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp: (1) thúc đẩy tinh thần tự chủ, khởi sự lập nghiệp; (2) tìm kiếm, hoàn thiện ý tưởng khởi nghiệp; (3) hỗ trợ phát triển sản phẩm và tìm kết nối thị trường tiêu thụ.

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Article” padding=”7px” visibility=”hidden”]

[row width=”custom” custom_width=”1200px” v_align=”middle”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ span__md=”6″ padding=”0px 30px 0px 0px” padding__md=”0px 0px 0px 0px”]

[ux_text font_size=”1.5″]

Định hướng

[/ux_text]
[ux_text font_size=”1.1″]

+ lập danh mục dự án kêu gọi đầu tư (trong các lĩnh vực, địa bàn).+ thông tin về các NĐT đang tìm hiểu đầu tư (hỗ trợ kết nối, cung cấp thông tin; xúc tiến các hoạt động đầu tư).+ tình hình triển khai của các dự án đầu tư
[/ux_text]

[/col]
[col span=”8″ span__sm=”12″ span__md=”6″ force_first=”medium” animate=”fadeInRight”]

[ux_banner height=”450px” height__sm=”250px” height__md=”91%” bg=”292″ bg_color=”rgb(255, 255, 255)” bg_pos=”100% 65%”]

[/ux_banner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Team Members” padding=”0px” visibility=”hidden”]

[row width=”custom” custom_width=”1200px”]

[col span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” margin=”1px 1px -36px 0px”]

[ux_text font_size=”1.2″ text_align=”center”]

Chúng tôi kết nối

[/ux_text]

[/col]

[/row]
[row width=”custom” custom_width=”1200px”]

[col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″ padding=”25px 0px 0px 0px” border=”2px 2px 2px 2px”]

[team_member img=”221″ name=”Sở – ban – ngành” title=”các chính sách hỗ trợ DN&KN, NĐT: quy trình, thủ tục, hồ sơ, đầu mối tiếp nhận” image_height=”100%”]

[gap height=”1px”]

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″ padding=”25px 0px 0px 0px” border=”2px 2px 2px 2px”]

[team_member img=”124″ name=”Địa phương” title=”các khó khăn, vướng mắc của DN&KN trên địa bàn, các đề xuất gọi vốn” image_height=”100%”]

[gap height=”1px”]

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″ padding=”25px 0px 0px 0px” border=”2px 2px 2px 2px”]

[team_member img=”326″ name=”TỔ CHỨC KHỞI NGHIỆP” title=”vườn ươm, quỹ đầu tư, SVF, BSA, NSSC, SHTP-IC, ITP” image_height=”100%”]

[gap height=”1px”]

[/team_member]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ span__md=”6″ padding=”25px 0px 0px 0px” border=”2px 2px 2px 2px”]

[team_member img=”270″ name=”TRUNG TÂM” title=”Trung tâm đào tạo, khởi nghiệp, kêu gọi vốn đầu tư, nhịp cầu xuất tiến thương mại” image_height=”100%”]

[gap height=”1px”]

[/team_member]

[/col]

[/row]

[/section]