Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp (DongThapBSSC) là đơn vị trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Tháp, có chức năng tham mưu, tư vấn và triển khai các kế hoạch, chương trình, chính sách hỗ trợ của Chính phủ và của Tỉnh nhằm thúc đẩy khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp và kết nối đầu tư

Phone: +84 277 360 9797 - Email: dongthapbssc@gmail.com

Add: Số 11 Võ Trường Toản, Phường 1, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

© Copyright 2020 - 2022 by DongThapBSSC